Redovisningskonsulter - Massor med fakta om redovisningskonsulterA--0A-NS - EX - U2-0

Resultaträkning

Resultaträkning

Resultaträkning är en summering av ett företags år i pengar. Resultaträkningen är en sammanställning av ett bolags alla intäkter och kostnaderna som redovisade under ett räkenskapsår. Det inte är inkomsterna och utgifterna som summeras i resultaträkningen utan intäkterna och kostnaderna.

En resultaträkning tas fram genom att resultatkonton i bokföringen räknas samman och sammanställs. I resultaträkningen ska samtliga bokförda intäkter och kostnader under räkenskapsåret redovisas.

I-NS - EX - U2-1

Resultaträkningen i Årsredovisningen

Resultaträkningen i Årsredovisningen

Resultaträkningen är en viktig komponent i ett företags årsredovisning men resultaträkningen står inte för sig själv utan balansräkningen kompletterar resultaträkningen på en mycket viktigt sätt. Det finns krav på hur resultaträkningen för ett aktiebolag ska ställas upp och presenteras.

I dessa krav finns bland annat vilken struktur resultaträkningen ska ha samt i vilken ordning de olika delarna i balans- och resultaträkningen ska ha. För företag som tidigare upprättat resultaträkning ska när årsredovisning lämnas in även relatera varje post i både balansräkningen och resultaträkningen med resultatet från tidigare årsredovisningar.

I-NS - EX - U2-2

Poster i resultaträkningen

De poster som ska ingå i en balansräkning är:

Poster i resultaträkningen
 • Omsättning och rörelseintäkter
 • Personalkostnader
 • Avskrivningar
 • Övriga rörelsekostnader
 • Rörelseresultat
  • Ränteintäkter & Räntekostnader
  • Övriga finansiella poster
 • Resultat efter finansiella poster
  • Extraordinära poster
 • Resultat före bokslutsdispositioner
  • Skatter
 • Årets Resultat (+/-)

Allt du behöver veta om redovisningskonsulter

Nedan kan du finna på mer fakta och intressant information om redovisningskonsulter och om att bokföra.

I-NS - EX - U2-3


Meny - Redovisningskonsulter
Till förstasidan på www.redovisningskonsulter.comHögst upp på sidanLängst ned på sidan
SverigeTjänsterUtbildningNyheter